Project

Cofinanciering core facility - Animalarium, Radiologische en Radiobiologische Technieken, Histologie

Acroniem
CORE ARTH
Code
BOF/COR/2022/007
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Histology
    • Diagnostic radiology
    • Non-clinical studies
  • Agricultural and food sciences
    • Laboratory animal medicine
Trefwoorden
radiologische technieken histologie proefdierkunde radiobiologie
 
Projectomschrijving

De aangeboden dienstverlening en infrastructuur binnen de CORE ARTH omvat de integratie van vier vakgebieden: proefdierhuisvesting (Animal facilities), niet-invasieve in vivo beeldvorming van kleine proefdieren (Radiologische Technieken), Histologie en Radiobiologische technieken (biologische response na bestralingen). Deze vier vakgebieden zijn complementair en noodzakelijk in het proefdieronderzoek, en vormen zeker een meerwaarde wanneer de expertise geïntegreerd wordt in één Core facility. In dit proefdieronderzoek zijn verschillende proefdiermodellen noodzakelijk waarin fysiologische, (bio)chemische, neurologische, immunologische en andere processen preklinisch bestudeerd kunnen worden. Binnen de CORE ARTH zal de expertise, infrastructuur en dienstverlening hier aangeleverd worden door het vakgebied Proefdierhuisvesting (Animal faciltites). Naast het bestuderen van het proefdier zelf wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van niet-invasieve in vivo medische beeldvormingstechnieken om een ziekteproces op te volgen of om het effect van een therapie na te gaan. De expertise, infrastructuur en dienstverlening wordt hier aangeleverd binnen het vakgebied Radiologische Technieken (Imaging Small Animals) en radiobiologie. De CORE ARTH zal daardoor beschikken over state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur voor niet-invasieve in vivo beeldvorming van kleine proefdieren (voornamelijk ratten en muizen). Finaal zal histologisch onderzoek van de weefsels de laatste belangrijke stap zijn om eventuele microscopische observaties en evaluaties na (immuno)histochemische kleuring binnen deze weefsels mogelijk te maken, die gecorreleerd kunnen worden met de bevindingen van de beeldvorming. Binnen de CORE ARTH zal de expertise, infrastructuur en dienstverlening hier aangeleverd worden door het vakgebied histologie. Gezien de affiniteit met de gebruikte infrastructuur werd ook het diagnostisch laboratorium voor radiosensitiviteitsanalyse binnen deze CORE Facility geïntegreerd. De dienstverlening zelf, en de expertise met de gebruikte, hierboven vermelde, methodieken vormt een duidelijke synergie wat betreft expertise, opleiding en supervisie.