Project

Het uitvoeren van de KaderRichtlijn Water fytoplankton monitoring van de Belgische kust

Code
160Y9109
Looptijd
16-11-2009 → 16-11-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
Belgische kust Phaeocystis ecologische status
 
Projectomschrijving

In kader van de europese KaderRichtlijn Water wordt er een monitoring uitgevoerd van het fytoplankton en de omgevingsvariabelen van de Belgische kust. Meer specifiek wordt de bloeifrequentie van de plaagalg Phaeocystis in kaart gebracht. De methoden voor de uiteindelijke bepaling van de ecologische status van de belgische kust worden vastgelegd in een intercalibratieoefening met de andere Europese lidstaten.