Project

Aankoop van een LC-MS toestel voor de analyse van organische verbindingen, reactiemengsels en natuurlijke extracten