Project

Relatie tussen energie- en redoxmetabolisme en gereguleerde necrosis tijdens EMT: een kans voor experimentele kankertherapie.

Code
3S018218
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
kankertherapie
 
Projectomschrijving

Tumormetastasen liggen ten grondslag aan 90% van de sterfgevallen door kanker. Om de primaire tumor te ontwijken en binnen te vallen
andere weefsels ondergaat de cel dedifferentiatie van epitheliaal naar mesenchymachtig fenotype
(EMT). Tumorigenese en EMT worden geassocieerd met veranderingen in energievereisten en met
strategieën om normale celdoodprogramma's te omzeilen. Er zijn meerdere manieren waarop een cel kan sterven. Twee belangrijke
vormen van celdood zijn apoptose en necrose. Historisch gezien werd apoptose als een gereguleerd beschouwd
proces, terwijl necrose als per ongeluk en oncontroleerbaar werd beschouwd. Deze mening werd aangevochten door
de ontdekking van verschillende vormen van gereguleerde necrose, zoals necroptosis en ferroptosis.
Necroptose wordt gereguleerd door een kinase-signalerende cascade met cruciale rollen voor RIP-kinasen, ferroptosis
is een ijzer- en zuurstofradicaal-afhankelijk proces en beide zijn gemeld in samenwerking met
veranderingen in energie en redoxmetabolisme. We veronderstellen dat modulaties in de energie en
redoxmetabolisme vertegenwoordigt een potentieel doelwit om gereguleerde necrose bij kanker specifiek te sensibiliseren
cellen en dus omzeilen apoptotische celdoodweerstandsmechanismen die deze cellen hebben verworven.
We willen nieuwe druggable targets identificeren op het kruispunt van celdood, bio-energetica, redox
metabolisme en EMT tijdens kanker. Ons onderzoek zal leiden tot een beter begrip van de
belang van de energie en het redoxmetabolisme voor kankerontwikkeling, metastase en cel
dood.