Project

Het blootleggen van de inflammatoire reactie die gepaard gaat met digitale dermatitis bij melkvee.