Project

Het blootleggen van de inflammatoire reactie die gepaard gaat met digitale dermatitis bij melkvee.

Code
3S018118
Looptijd
01-01-2018 → 31-05-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
melkvee dermatitis
 
Projectomschrijving

Digitale dermatitis is momenteel de meest voorkomende oorzaak van kreupelheid bij melkvee wereldwijd. De ziekte manifesteert zich als een huidlaesie bij de overgang van de huid naar de klauw, die voornamelijk de achterpoten beïnvloedt. Het schaadt aanzienlijk het welzijn van de getroffen dieren en het inkomen van de melkveehouder. Sleutel bij deze ziekte is een infectie met Treponema spp. Hoewel de ziekte al bekend is meer dan 40 jaar zijn de biologische mechanismen die leiden tot de pijnlijke laesies niet volledig
opgehelderd. Verder zijn op dit moment zowel de curatieve als de preventieve behandeling voornamelijk gebaseerd op een massaal gebruik van antibiotica. Meerdere belanghebbenden zoals de zuivelindustrie en De farmaceutische industrie is momenteel op zoek naar een efficiëntere, niet-antibiotische behandeling. Tot nu toe zijn onderzoeken naar efficiënte vaccins of antiseptica niet succesvol geweest. Een innovatieve aanpak zou zijn om de ontstekingsreactie aan te pakken die in verband wordt gebracht met de ziekte. Om een ​​medicijn te ontwikkelen dat efficiënt een ontstekingsreactie onderbreekt, de ontstekingsroutes moeten bekend zijn. In een eerdere studie konden we de
cytokine IL-8 als een potentiële hoofdspeler in de ontstekingsreactie verbonden met digitaal dermatitis. In het huidige project stellen we vervolgstudies voor die gericht zijn op het ontcijferen van het inflammatoire routes betrokken bij digitale dermatitis. Resultaten kunnen het farmaceuticum bieden nieuwe kansen voor de industrie bij hun zoektocht naar een efficiënte behandeling.