Project

Sociale referencing bij kinderen met een risico op een autismespectrumstoornis: een onderzoek

Looptijd
01-10-2018 → Lopend
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Genetics
    • Systems biology
  • Medical and health sciences
    • Molecular and cell biology
    • Molecular and cell biology
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar