Project

Een op silicium fotonica gebaseerde terahertz synthesizer

Looptijd
01-01-2018 → 18-07-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
synthesizer
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel een compacte (chip-schaal) bron van terahertz-golven te ontwikkelen. Deze zijn licht
golven met een frequentie ergens tussen die van mobiele telefoons en die gebruikt voor thermisch
in beeld brengen. Deze terahertz-golven zouden kunnen worden gebruikt voor telecommunicatie omdat ze veel kunnen bieden
hogere draadloze gegevenssnelheden dan de momenteel gebruikte 3G-, 4G- en WiFi-technologieën. Deze toename in
datasnelheid is nodig, omdat verwacht wordt dat draadloze kanalen geschikt zijn voor 2/3 van het dataverkeer
tegen 2020. De innovatie op dit gebied is de compactheid van onze bron, evenals de spectrale zuiverheid ervan,
hogere datasnelheden mogelijk maken. Een ander interessegebied van deze toepassing is spectroscopie. Het lage
energie van terahertz-straling maakt het onschadelijk voor biologische weefsels en DNA. Voorts
terahertz-straling is niet alleen gevoelig voor de chemische samenstelling van een stof, maar ook voor de
specifieke vorm en configuratie van een bepaald (bio) molecuul. Veel schadelijke gassen zoals CO ook
toon specifieke absorptielijnen in het terahertz-gebied. De combinatie van deze kenmerken
maakt terahertz-straling geschikt voor de karakterisering van grote biomoleculen (bijvoorbeeld DNA),
bacteriën, farmaceutische producten, misbruikstoffen, sporengassen, enz. De innovatie is hier opnieuw
compactheid, spectrale zuiverheid en ook afstembaarheid over het gehele van belang zijnde frequentiegebied. Het
dient als een stap in de richting van nieuwe draagbare spectroscopische toepassingen, met name op het gebied van gas
waarnemen, waar resolutie belangrijk is.