Project

Fosforbeschikbaarheid in de zoekzones voor natuurontwikkeling in kader van de realisatie van de natuurcompensatie voor Gentse Kanaalzone.

Code
174V00111
Looptijd
01-05-2012 → 31-07-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
fosforbeschikbaarheid
 
Projectomschrijving

Over het gehele onderzoeksgebied(120 ha) zullen bodemmonsters genomen worden op verschillende dieptes. De staalname zal gebeuren na een verkennende bemonstering van het terrein. Tijdens deze verkeninningsfase zal bekeken worden hoe diep het verzadigingsfront van P zich bevindt. Er wordt gekozen om op perceelsniveaut werken omdat dit ook het niveau is waarop de bemesting gebeurde. We verwachten dat de variabiliteit tussen de percelen in P beschikbaarheid voornamelijk veroorzaakt zal zijn door de mate en de frequentie van besmetting (in functie van het landgebruik), alsook door de diepte van het grondwater