Project

ESF oproep 426 - projectnummer 7799: Transfair - samen werken aan een geslaagde onderwijsloopbaan voor derdelanders.

Looptijd
01-07-2018 → 31-12-2019
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
derdelanders
 
Projectomschrijving

Veelvuldig wetenschappelijke onderzoek toont aan dat transitiemomenten kritieke momenten zijn in de onderwijsloopbaan van derdelanders. Deze kwetsbare groep komt niet altijd op de meest geschikte plaats in het onderwijs terecht met de nodige gevolgen voor hun onderwijsloopbaan en verdere carriere. Onder andere onbewuste en goedbedoelde mechanismen die gestoeld zijn op stereotiepe beeldvorming liggen aan de basis van dit probleem. Die stereotiepe beeldvorming en aannames willen we in dit project doorprikken door in te zetten op kwaliteitsvolle en respectvolle interactie over onderwijsloopbanen tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen leerkracht en ouders en tussen het schoolteam onderling.