Project

Nutriëntenverwijdering en herstel van drainagewater (NuReDrain)

Acroniem
NuReDrain
Code
41W08917
Looptijd
03-10-2016 → 02-04-2020
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
nutriëntenverwijdering
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het abstract voor "Nutriëntenverwijdering en herstel van drainagewater (NuReDrain)" ontbreekt. Gelieve voor meer informatie de promotor te contacteren.

 
Rol van UGent
De afdeling Milieu zal deelnemen aan drie werkpakketten van het NuReDrain-project. Het eerste werkpakket zal zich richten op de evaluatie op bankschaal van P-filtermaterialen. In dit werkpakket zal onze afdeling helpen bij het opzetten en uitvoeren van gestandaardiseerde testprocedures om potentiële P-sorberende materialen (PSM) te evalueren. Dit betekent dat PSM zal worden gekarakteriseerd op basis van hun P-sorptie-isothermen en P-sorptiekinetiek, waarna de meest interessante PSM zal worden getest in filters gebouwd op laboratoriumschaal. Het tweede werkpakket zal zich richten op de evaluatie van P-filters op veldschaal. Omdat de afdeling Milieu de afgelopen twee jaar op veldniveau proeven heeft gedaan met P-filters, zal onze kennis en ervaring een sterke basis vormen om P-filters op gestandaardiseerde wijze te ontwikkelen en te testen. Het derde werkpakket zal zich richten op de terugwinning van fosfor uit het PSM. Met zijn volledig uitgeruste laboratorium zal de afdeling Milieu assisteren bij het uitvoeren van laboratoriumproeven om de P-meststofwaarde van het P-verzadigde PSM te schatten. Bovendien vormt onze ervaring met pot- en veldproeven een sterke basis om P-mestproeven op gestandaardiseerde wijze uit te voeren. Ten slotte maken onze internationale contacten het mogelijk om voortdurend nieuwe informatie en inzichten te verwerven die binnen dit project kunnen worden getest/geïmplementeerd. ​ Feedback sturen Zijvensters
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Regional Development Fund, ERDF. Neither the European Union nor the authority can be held responsible for any use the may be made of the information contained therein.