Project

Synthese and oppervlakte chemie van mechanoluminescente nanokristallen voor tijdige detectie van schade