Project

Het ontsluiten van het bacteriële domein voor industriële biotechnologie toepassingen: transplantatie van een Cross-Bacterieel ExpressieSysteem (CBES) om Cupriavidus necator om te bouwen in een kaempferol-producerende microbiële celfabriek

Code
3S005118
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthetic biology
  • Engineering and technology
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
industriële biotechnologie
 
Projectomschrijving

Het ontbreken van uitgebreide en gestandaardiseerde genetische onderdelen en hulpmiddelen om genexpressie en dergelijke te controleren
zodanig dat soorten voorspelbaar vanuit het gehele bacteriedomein worden ontwikkeld, is een belangrijk knelpunt voor
industriële biotechnologie (IB). Als gevolg hiervan, bij het selecteren van de voorkeursproductiehost,
biotechnologische ingenieurs beperken zich over het algemeen tot bekende werkpaarden, zoals E. coli
en S. cerevisiae. De keuze voor een niet-optimale productiehost is echter het startpunt voor
uitgebreide engineering resulteert uiteindelijk in nog langere ontwikkeltijden en bijbehorende kosten
vanwege bijvoorbeeld een problematische stroomafwaartse verwerking. Deze problemen kunnen echter grotendeels worden opgelost door
wijselijk de geprefereerde productiehosts selecteren, gebruikmakend van de enorme heterogeniteit van de
bacterieel domein. Daarom is het doel van dit onderzoeksvoorstel de ontwikkeling van een crossbacterieel middel
expressiesysteem (CBES) dat kan worden gebruikt voor het reguleren van genexpressie over bacteriële
soorten. Als zodanig zou dit systeem de beperking op het gebruik van bekende productiegastheren in IB afschaffen
en toestaan ​​om product- en procesgepaste productiegastheren te gebruiken. Deze CBES zal eerst worden gevalideerd in
verschillende bacteriële gastheren met aansprekende kenmerken met het oog op IB-toepassing. Vervolgens het industriële
De relevantie van de CBES zal op de proef worden gesteld door de productie van kaempferol in C. necator te optimaliseren
PHB-4, met het oog op zijn superieure malonyl-CoA-synthesecapaciteiten, die de belangrijkste snelheidsbeperkende is
precursormolecule.