Project

Gebruik van biomassa-afgeleide koolstoffen (BC's) en BC-afgeleide producten voor bodemaanpassing en in grondloze groeimedia

Code
01IT0120
Looptijd
12-07-2020 → 11-01-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
Trefwoorden
Agrotechniek voedselveiligheid Milieu middelen en duurzaamheid Chemische technologie technische chemie Energie inzameling conversie en opslag hernieuwbare energie Materiaalkunde
 
Projectomschrijving

De energiecrisis, milieuvervuiling en de opwarming van de aarde zijn ernstige problemen die grote zorgen baren
wereldwijd. Ongeveer 40% van het energieverbruik van de wereld is gewijd aan de productie van materialen
en chemicaliën. Er is dus een behoefte aan het ontwikkelen van hoogwaardige materialen op basis van hernieuwbare bronnen, eenvoudiger
synthetiseren en kostenbesparend. Koolstofmaterialen afgeleid van hernieuwbare bronnen (bijvoorbeeld biomassa) zijn ideaal
kandidaten om aan deze behoeften te voldoen. Het hoofddoel van ons voorgestelde innovatieve trainingsnetwerk is het ontwikkelen van nieuwe
wetenschappelijke kennis, mogelijkheden, technologie en commerciële producten voor biomassa-afgeleide koolstoffen (BC's); dus
invloed hebben op de manier waarop Europa gebruikt en innoveert met duurzame koolstofmaterialen. Dit zal worden bereikt
door uitstekende onderzoeks- en trainingsprogramma's voor veertien beginnende onderzoekers (ESR's). Onze voorgestelde
onderzoeksprogramma is mogelijk gezien de gevarieerde expertise en kennis van de academische en industriële deelnemers.
We verwachten dat GreenCarbon ons vermogen om een ​​reeks gefunctionaliseerde BC-afgeleide rationeel te ontwerpen zal verbeteren
materialen die verschillende individuele en synergetisch gekoppelde processen gebruiken en hun praktische toepassingen uitbreiden.
Ons onderzoeksprogramma omvat uitgebreid alle aspecten van voorlopers (de aard van biomassa) tot verwerking
(thermochemische conversie, ontwikkeling van porositeit, chemische functionalisatie) en toepassing (bijv. CO2-afvang,
heterogene katalyse en chemicaliën uit biomassa) die een uniek ontwerp van duurzaam duurzaam BC mogelijk maken
materialen. Tegelijkertijd is ons trainingsprogramma ontworpen met het doel de ESR's door de
verstrekking van een uitgebreid en samenhangend opleidingspakket met aanvullende competenties en
kennis van alle wetenschaps-, engineering- en bedrijfsvaardigheden om binnenin nieuwe technologieën te kunnen inzetten
verschillende omgevingen zowel binnen als buiten de academische wereld.