Project

Beoordeling van de rollen van endogene en omgevingsfactoren die de celgrootteverdeling en seksuele reproductie in benthische diatomeeënpopulaties regelen

Code
11L2323N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Ecology not elsewhere classified
  • Phylogeny and comparative analysis
  • Microbiology not elsewhere classified
  • Molecular and cell biology not elsewhere classified
  • Transcriptomics
Trefwoorden
Diatomeeën (microalgen)
 
Projectomschrijving

Het evolutionaire succes van diatomeeën wordt vaak toegeschreven aan hun unieke levenscyclus, bestaande uit een lange vegetatieve fase waarin celgrootte geleidelijk afneemt en een korte seksuele fase die essentieel is om cellen naar hun originele grootte te herstellen. De levenscyclus wordt vaak beschreven als een ‘seks klok’, en werd lange tijd verondersteld een zichzelf in stand houdend periodiek proces te zijn. Recente modellen suggereren echter dat seksueel inducerende omgevingscondities noodzakelijk zijn om de periodiciteit van de klok te behouden. Desalniettemin is kennis over de relatie tussen omgevingscondities, celgrootteverdeling en seksuele reproductie schaars. Tijdens dit PhD project zal ik met behulp van zes rafide benthische diatomeeën (1) fysiologische experimenten uitvoeren om het effect van omgevingscondities op seksuele reproductie vast te stellen, (2) sekstranscriptomen genereren en vergelijkende sequentieanalyses uitvoeren om genen en genetische paden die ten grondslag liggen aan seksuele reproductie van rafide diatomeeën te bepalen, (3) een methodologie ontwikkelen om natuurlijke seksuele gebeurtenissen te detecteren en (4) deze koppelen aan observaties van temporele variatie in populatiedensiteit, celgrootteverdeling en seizoensgebonden veranderingen in omgevingscondities. Samengenomen zal dit nieuwe inzichten opleveren over de genen, paden en omgevingsfactoren die seksuele reproductie in benthische diatomeeën regelen, zowel in het lab als in het wild.