Project

Expansie en osteogene differentiatie van humane embryonale stamcellen voor botregeneratie