Project

Innovatief modelgebaseerd ontwerp en operationele optimalisatie bij Dissolved Air Flotation.

Acroniem
InnoDAF
Code
41A09119
Looptijd
01-09-2019 → 31-08-2021
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental engineering design
Trefwoorden
duurzaamheid afvalwater
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Terugwinning van water en hulpbronnen uit rioolwater staat op de voorgrond van circulaire economie en technologische innovatie in de afvalwaterindustrie 4.0. De benadering van opconcentratie van gemeentelijk afvalwater bij aankomst in de afvalwaterzuiveringsinstallaties gevolgd door anaërobe vergisting maakt sluitingscycli mogelijk en is een alternatieve oplossing voor conventionele actieve slibprocessen, die weinig of geen hergebruik hebben. Dissolved air flotation (DAF) heeft een groot potentieel als up-concentratieproces, een eerste prioriteit van het bovengenoemde combo-systeem. Om het technologiegereedheidsniveau van DAF voor een hogere concentratie van rioolwater en A-slib naar een hoger niveau te brengen om het marktklaar te maken, zal de kenniskloof in vloeistofmechanismen van uitvlokking en hydraulische prestaties bij DAF worden aangepakt op basis van de computationele modellering van vloeistofdynamica (CFD) en geïntegreerd modelraamwerk van CFD en PBM (populatiebalansmodel) en XDLVO (uitgebreide Derjaguin- Laudau- Verwey- Overbeek) krachten, een volledig complete bottom-up benadering. Uitgebreide validatie-experimenten van vloeistofstroomsnelheid, bellen- en vlokeigenschappen (dichtheid, grootteverdeling, grensvlakkracht, enz.) En verblijftijdverdeling in bank- en pilootschaal DAF zullen samen met het modelwerk worden uitgevoerd om een ​​simulatieplatform te bouwen voor betrouwbare hydrodynamische voorspelling bij DAF. Op basis van dit platform zal de optimalisatie van DAF worden uitgevoerd qua ontwerp en bediening. Door de contactzone, de uitvlokpijpleidingen en de chemische dosering in de rioolopvoerconcentratie te optimaliseren, wordt een forse verkorting van de voorbehandelingsvloktijd en een verhoging van de vlokstabiliteit bereikt. Een grote toename van de hydraulische belastingen met optimalisatie van het stromingspatroon zal worden nagestreefd door de configuratie van de contact- en scheidingszone te wijzigen en door verschillende bewerkingen.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent is de begunstigde partner in dit project. De BIOMATH-groep van de Universiteit Gent biedt onderdak aan een postdoctorale onderzoeksassistent die nieuw is voor Europa en biedt hem onder andere nieuwe vaardigheden voor het modelleren van de populatiebalans. Andere partnerorganisaties nemen deel aan het project door detachering en door toegang te verlenen tot demonstratieopstellingen (PUREBLUE®), implementatie van modellen (AM-TEAM®), enz.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.