Project

BOBIOSEC 1: Mesure de la biosécurité des exploitations belges de veaux de boucherie et de bovins (tous types): identification des forces et des faiblesses et propositions pour prévenir l'introduction et la propagation des maladies y compris les zoonoses

Acroniem
160m0115
Code
160M0115
Looptijd
01-12-2015 → 30-11-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
bioveiligheid
 
Projectomschrijving

  Het onderzoeksvoorstel richt zich op het bestuderen van de biosecurity niveau van veehouderijen, rekening houdend met de verschillende productiesystemen, om richtlijnen voor te stellen voor de verbetering van de insleep en verspreiding van ziekten te voorkomen, met inbegrip van dieren neuzen. De specifieke onderzoeksvragen zijn: Wat is de lijst van prioritaire ziekten voor kalveren en runderen, met inbegrip van zoönosen, te worden beschouwd? Wat is de inventarisatie van de risicofactoren en beschikbaar bioveiligheidsmaatregelen voor de ziekten van belang (kalveren en runderen) te worden beschouwd? Wat is het huidige veld, alsmede de sterke en zwakke punten, met betrekking tot de bioveiligheid in de Belgische kalfsvlees en veehouderijbedrijven? Hoe maak je een op risico gebaseerde kwantitatieve bioveiligheidssysteem scoresysteem per kudde typologie om een ​​voortdurende kwantitatieve evaluatie van de praktijken te verzekeren de loop der tijd? Wat zijn de factoren die bepalend zijn gedragsveranderingen van de boeren en professionele kudde bezoekers met betrekking tot bioveiligheid? Hoe kan een geautomatiseerd feedback systeem dat biosecurity adviezen op basis van de Bovine BioCheck ontwikkelen? ;