Project

Onderzoek naar de huidige situatie en trends van vrouwelijke genitale verminking in 27 EU-lidstaten en Kroatië in kaart