Project

DyMaForm - TOOLKIT voor Dynamische Vervorming van Plaatmetaal

Acroniem
DyMaForm
Code
F2020/IOF-StarTT/125
Looptijd
01-04-2021 → 30-06-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Manufacturing processes, methods and technologies
    • Continuum mechanics
    • Destructive and non-destructive testing of materials
    • Metals and alloy materials
Trefwoorden
Vervorming van dunne metaalplaat dynamische vervormingsprocessen numerieke en experimentele technieken
 
Projectomschrijving

Gemotiveerd door het toenemend gebruik van hogesnelheidsvervormingsprocessen in verschillende sectoren, is het doel van dit project hulpmiddelen te verzamelen in een unieke dynamische Toolkit die het ontwerp en gebruik van deze processen faciliteert. Zowel experimentele als numerieke hulpmiddelen zijn opgenomen, met als doel deze verder te ontwikkelen en de toegevoegde waarde ervan aan te tonen voor de metaalvervormingsindustrie. Het gebruik van de juiste hulpmiddelen bij elke stap van het proces van plaat tot component zal: - toelaten te voorspellen of een bepaald dynamisch vervormingsproces haalbaar of zelfs voordelig zal zijn, - de huidige dure en tijdrovende trial and error benaderingen overbodig maken, en - toelaten de eigenschappen te voorspellen van de component na een bepaald vervormingsproces. Het uiteindelijke doel is onze samenwerking met industriële partners actief in metaalvervorming uit te breiden door de mogelijkheden van de toolkit aan te tonen voor specifieke processen.