Project

LED werking 2013

Code
HWA51V0213
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2013
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
LED
 
Projectomschrijving

Vlakwa bundelt diverse (water)actoren in Vlaanderen en heeft tot doel

  1. het ondersteunen van nationale en Internationale valorisatie;
  2. het stimuleren van toegepaste, complementaire en vraag gedreven onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
  3. het centraal aanspreekpunt zijn, met een loketfunctie voor adviesverlening en Informatieverstrekking;
  4. het verspreiden van nationale en internationale waterkennis en -ervaring;
  5. het coördineren van strategische adviesondersteuning.

Een van de instrumenten om bovenstaande doelstellingen, en meer In het bijzonder doelstellingen 2 en 3, te kunnen realiseren, is de verderzetting van de LED-werking op het gebied van watertechnologie. LED staat voor Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum en werd geconcipieerd in het kader van een EFRO D2-dossier, waarbij In heel diverse domeinen LED's werden ingebed In de West-Vlaamse hogescholen. Deze hebben tot doel eerstelijns hulp te bieden aan bedrijven, en In het bijzonder micro-ondernemingen, en non-profit organisaties, en hen te adviseren, te Informeren en te begeleiden bij de implementatie van nieuwe technologieën en methodieken.

Howest beschikt, mede vanuit de Masteropleidingen In de Industrie Wetenschappen Biochemie, Chemie en Milieukunde (vroeger Industrieel Ingenieur) en de onderzoeksgroepen EnBIChem over de specifieke expertise op het vlak van watertechnologie om doelstelling 2 en 3, en In het bijzonder de LED-werking, te kunnen realiseren. Howest kan bovendien een uitgebreid trackrecord voorleggen In het opzetten van dienstverlening naar en toegepaste onderzoeksprojecten met o.a. KMO's en heeft in het kader van voormeld EFRO D2-dossler en In het kader van de Vlakwa LED-werking (periode  januari 2011-december 2012) reeds met succes een LED-werking op het vlak van o.m. watertechnologie uitgebouwd.

Howest stelt deze opgedane ervaringen incl. de resultaten en bedrijfscases van de LED-werking 2008-2012 ter beschikking van Vlakwa en gebruikt deze als basis om een verdere LED-werking op het vlak van watertechnologie uit te bouwen ten behoeve van Vlakwa. Deze specifieke LED-werking wordt volledig ingeschreven in de globale strategic en specifieke doelstellingen van Vlakwa.