Project

Diversiteit en evolutie van bacteriële symbionten in de Siphonocladales (Chlorophyta) en hun effecten op groei en morfogenese van de gastheer