Project

gezondheidseconomische aspecten van bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen

Code
174E07813
Looptijd
06-09-2013 → 13-02-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
kanker in vlaanderen
 
Projectomschrijving

1) Een systematische review en kritische evaluatie van recente (< 3jaar) 'best evidence' kosteneffectiviteitsstudies van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in Europa.

2) Gezondheidseconomische evaluatie van de tijdens het voortraject van de gezondheidsconferentie voorgestelde preventiestragieën en acties om deze strategiën te realiseren, met het oog op prioritering bij het organiseren van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in Vlaanderen.

Op basis van de literatuur bijkomende doelmatige preventiestrategieën voorstellen (met inbegrip van acties om deze strategieën te realiseren) voor het organiseren van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in Vlaanderen. Deze bijkomende preventiestrategieën worden ingepast in de prioritering vermeld onder perceel 2, deel 1.

3) Het derde perceel betreft het uitwerken van een model om de efficiëntie (doelmatigheid) van de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker en de verschillende bijhorende preventiestrategieën uit de gezondheidsconferentie op te volgen en te evalueren.

4) Het uitwerken van een passen financieringsmodel voor de organisatie van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen