Project

Ecologische studie onderwatersuppleties aan de vlaamse kust

Code
174F04513
Looptijd
01-08-2013 → 31-07-2016
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
onderwatersuppleties
 
Projectomschrijving

Deze studie verheldert op welke wijze vooroeversuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen tot een 'natuurlijke' kustveiligheid in samenhang met natuurbehoud en natuurontwikkeling. Het ecologisch functioneren van de strand- en brandingszone als onderdelen van het kustfundament is tot op heden onvoldoende duidelijk. We verwachten dat deze studie het debat over de mogelijke impact van zandsuppleties op de natuurwaarden aan onze Belgische kust naar een objectiever en meer wetenschappelijk niveau tilt. Tijdens de studie worden benthische indicatoren toegepast ter beoordeling van de milieueffecten en wordt het bestaande voorspellende model voor suppletie-effecten verder verfijnd.