Project

Onderzoek naar ICT leiderschap via Sociale Netwerk Analyse