Project

MYCOVIEW: Vroege en niet-destructieve detectie van hartrot in appel ter voorkoming van accumulatie van Alternaria-mycotoxinen door een innovatieve, op machine learning gebaseerde multi-strategiebenadering