Project

Mondgezondheid 2

Code
160T8908
Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Dentistry
  • Dentistry
  • Public health care
  • Public health sciences
  • Public health services
  • Dentistry
Trefwoorden
mondgezondheidsvragenlijst dataregistratie mondgezondheid klinisch mondonderzoek
 
Projectomschrijving

Doel: Opstarten van een dataregistratiesysteem mondgezondheid Belgische bevolking. Materiaal en methode: De studie gebruikt een gerandomiseerde steekproef van Belgische huishoudens en respondenten en het dataregistratiesysteem modngezondheid bestaat uit een gevalideerde vragenlijst en klinisch mondonderzoek. Daarnaast wordt er gelinkt met medische en tandheelkundige consumptiegegevens afkomstig van de ziekteverzekeringsinstellingen en op geaggregeerd niveau analyses uitgevoerd met de data van de nationale gezondheidsenquête.