Project

Naar efficiënte pijler II en III pensioenbeslissingen in België: Productinnovaties, doelstelling-gerichte pensioenplannen op maat en nudging

Code
3179L0120
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Financial economics
Trefwoorden
pensioenbeslissingen
 
Projectomschrijving

Pensioenen in België zijn gebaseerd op drie pijlers: het staatspensioen (pijler I), de aanvullende werk-gerelateerde pensioenen (pijler II) en de pensioenproducten die elke persoon voor zichzelf regelt (pijler III). Volgens de Pension Outlook van de OESO is er actie nodig om een einde te maken aan de dalende trend in de verhouding tussen pensioeninkomen (som van pijler I, II en III pensioenen) en het inkomen uit arbeid op het moment van pensionering. Door de toename van de levensduur, ongunstige budgettaire omstandigheden en de aanhoudende lage rente zal deze trend immers niet vanzelf omkeren.

In deze uitdagende omgeving is het wenselijk dat pensioensparen zo efficiënt mogelijk gedaan wordt. Dit project draagt ​​op vier manieren bij aan een hogere efficiëntie ervan in pijler II en III.

 

Ten eerste ontwerpen we alle nodige managementtools voor tontines, omkeerhypotheken en flexibele annuïteiten. Dit zal toelaten om de pensioeninkomsten van gepensioneerden beter af te stemmen op toestandafsfhankelijke behoeften (bvb. meer pensioeninkomsten ontvangen tijdens periode van ziekte).

 

Ten tweede ontwikkelen we een beslissingskader dat toelaat om gedurende de hele levensloop zodanig te  investeren dat hetgeen men als pensioeninkomsten bekomt zo nauw als mogelijk aansluit met de gewenste pensioeninkomsten.

 

Ten derde analyseren we individuele spaargegevens en voeren we veldstudies uit om beter het feitelijke (pensioen-) spaargedrag van de Belgische burger te begrijpen. Dit geeft ons inzicht in de inefficientiegraad en het bepalen van acties die werkgevers, adviseurs en beleidsmakers kunnen nemen om pensioenspaarders te sturen (nudgen) naar het nemen van meer efficiente pensioenbeslissingen (nudgen).

Ten slotte formuleren we adviezen die de invoering van nieuwe pensioenproducten moeten faciliteren. We ontwikkelen een (prototype van een) digitaal platform, PensionMaps, dat de burger doorheen het hele beslissingsproces zal leiden.