Project

Meten wat ertoe doet: Verbetering van de bruikbaarheid en toegankelijkheid van beleidskaders en indicatoren voor multidimensionaal welzijn door samenwerking

Acroniem
MERGE
Code
41M03424
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Agricultural and natural resource economics, environmental and ecological economics
Trefwoorden
Sociologie Econometrie Economie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en het beleid van de Europese Unie op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid te bereiken, is een alomvattende maatstaf voor menselijke vooruitgang nodig die zich niet alleen richt op het BBP. Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en het beleid van de Europese Unie op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid te bereiken, is een alomvattende meting van menselijke vooruitgang nodig die zich niet alleen richt op het BBP. Het bewijs voor alternatieve benaderingen is echter gefragmenteerd en het gebrek aan consensus over concurrerende indicatoren en beleidskaders is een groot obstakel voor het vaststellen van beleidsdoelen die multidimensionaal welzijn bevorderen en voor het monitoren en meten van vooruitgang. MERGE pakt deze uitdagingen aan door een forum te bieden voor dialoog, co-creatie en kennisuitwisseling, en door baanbrekend onderzoek en beleidspraktijk met elkaar te verbinden. MERGE is een consortium van toonaangevende onderzoekers en belangrijke gemeenschappen in het veld en brengt drie recent gelanceerde onderzoeksconsortia voor het hoger onderwijs (SPES, ToBe, WISE Horizons) en een ERC-subsidie (REAL) samen. Om de resultaten op te schalen biedt MERGE een kader voor het creëren en versterken van een multidisciplinaire gemeenschap van onderzoekers, een technisch en kennisnetwerk, een beleidsnetwerk en een netwerk van actoren uit het maatschappelijk middenveld. Via deze netwerken wil MERGE een brede consensus bereiken over gemakkelijk te gebruiken en aanvaardbare indicatoren en kaders voor het meten van multidimensionaal welzijn binnen de planetaire grenzen in de EU en de lidstaten, maar ook in mondiale organisaties en het maatschappelijk middenveld.  MERGE deelnemers zullen profiteren van samenwerkings- en trainingsevenementen, analyses, indicatoren, datasets en beleidsbriefings. Door kennisuitwisseling kunnen belanghebbenden en onderzoekers een systematisch en samenhangend begrip van het paradigma van de duurzame economie overnemen en ontwikkelen in hun eigen werk.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.