Project

De ontwikkeling van regionale producten en het toerisme naar de sociaal-economische structuur van Wielkopolska en Oost-Vlaanderen upgraden

Code
174BP208
Looptijd
01-07-2008 → 01-02-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Economic development, innovation, technological change and growth
    • Management
Trefwoorden
regionale producten sociaal-economische structuur toerismestimulatie
 
Projectomschrijving

Het Regtour-poz project bouwt voort op de vorige samenwerking tussen de Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV), Universiteit van Gent (UGent) en Nationale Vereniging voor Ontwikkeling van Plattelandsgebieden (NADRA) - door goede contacten met de professoren en de onderzoekers van de landbouw Universiteit van Poznan in Polen. Het nieuwe project focust op de ontwikkeling van regionale producten als hulpmiddel voor het stimuleren van toerisme in Wielkopolska. De belangrijkste doelstelling van het huidige project is een samenwerkingsnetwerk te creëren om regionale producten en toerismeactiviteiten te ontplooien. Het samenwerkingsnetwerk zal de sociaal-economische structuur van beide gebieden bevorderen.