Project

Arbitreerbaarheid van geschillen die ontstaan in het kader van internationale publiek-private samenwerkingsovereenkomsten

Code
01SC0321
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • International private law
    • Litigation, adjudication and dispute resolution
Trefwoorden
Arbitreerbaarheid Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomsten (PPS) Contractuele geschillen
 
Projectomschrijving

Bij een internationale PPS zijn vaak buitenlandse investeerders betrokken die samen met lokale bedrijven en overheden omvangrijke projecten opzetten van lange duur. De partijen geven vaak de voorkeur aan arbitrage om het contentieux dat hieruit ontstaat op te lossen. Arbitrage is snel, laat gespecialiseerde arbiters toe en biedt een neutraal forum. Evenwel rijzen heel wat juridische vraagstukken omtrent de toelaatbaarheid en wenselijkheid van die keuze. Zowel in China als in andere landen, zoals Brazilië en Frankrijk, is de arbitreerbaarheid van deze geschillen het voorwerp van debat. Het voorgestelde onderzoek wenst een antwoord te formuleren op de vraag of internationale PPS- geschillen voorwerp kunnen zijn van arbitrage.