Project

Studie over de competentie-eisen van het personeel in voor- en vroegschoolse educatie en zorg

Looptijd
01-01-2010 → 28-02-2011
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
vroegschoolse educatie en zorg
 
Projectomschrijving

Voor- en vroegschoolse educatie en zorg (VVE) is sinds 1992 aanbevelingen van de Raad betreffende kinderopvang, een terugkerend onderwerp op de Europese politieke agenda. In de afgelopen jaren het belang van de diensten van hoge kwaliteit voor jonge kinderen is verder benadrukt. Sociaal-economische, educatieve en burgerrechten gebaseerd beweegredenen voor het investeren in hoogwaardige dienstverlening voor jonge kinderen en erfgenaam families zijn vastgelegd in Europese en internationale beleidsdocumenten. In de hele EU is er een consensus over de noodzaak van meer en hogere kwaliteit van de dienstverlening, toenemende integratie van '' kinderopvang '' en '' vroegschoolse educatie '', en een betere opleiding en status voor het personeel waarvan de leden bekend als essentieel voor de kwaliteit bepaling. Maar deze consensus zich niet uitstrekt over hoe om deze doelen te bereiken: nationale strategieën en benaderingen variëren en de Europese Commissie heeft een gebrek aan gemeenschappelijk begrip van de bevoegdheden van artsen werken met jonge kinderen en hun relatie tot de resultaten voor kinderen in hoge kwaliteit vroege geïdentificeerd kindertijd diensten. Het onderwerp van dit onderzoek is daarom een ​​uitgebreide studie van de door het personeel in VVE competenties. Het onderzoek zal worden verankerd in het internationale onderzoek naar kwaliteit, competenties en professionaliteit in de vroege jeugd. Op Europees niveau zal een breed scala van de lidstaten en kandidaat-lidstaten worden opgenomen in de enquête en gedetailleerde case studies zullen worden uitgevoerd. Zoals voorgeschreven door de Commissie, zal een definitie en raamwerk voor competenties worden verstrekt en aanbevelingen voor maatregelen op professioneel als op nationaal en Europees niveau beleid zal worden ontwikkeld.