Project

Modelleren van het synergetisch effect van zuurstof en relatieve vochtigheid op chemische processen in levensmiddelen en toepasbaarheid in het voorspellen van optimale gas- en waterdoorlaatbaarheid van verpakkingsmaterialen

Looptijd
01-10-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Food chemistry and molecular gastronomy
    • Food packaging, preservation and safety
Trefwoorden
zuurstof levensmiddelen houdbaarheid permeabiliteit verpakkingen relatieve vochtigheid
 
Projectomschrijving

De gecombineerde invloed van zuurstof en vocht beïnvloeden in een belangrijke mate de stabiliteit van droge levensmiddelen zoals vb. koekjes, koffie, melkpoeder ed. Hun houdbaarheid wordt dan ook bepaald door de barrière-eigenschappen van het gebruikte verpakkingsmateriaal. Voor de selectie van een bepaald verpakkingsmateriaal wordt er momenteel in de industrie vaak gewerkt met algemene richtlijnen (vb. max. 1% zuurstof) zonder dat deze wetenschappelijk onderbouwd zijn. De optimale verpakkingsconfiguratie in termen van zuurstof- en waterdampdoorlaatbaarheid is dus eigenlijk niet gekend. Dit leidt tot onder- of oververpakking, wat niet verantwoord is in het kader van een circulaire economie.

Daarom wenst dit onderzoeksproject via een modelmatige aanpak inzichten te verwerven in het gecombineerde effect van zuurstof en relatieve vochtigheid op de chemische en fysische degradatiefenomenen in droge levensmiddelen. Hiervoor zal unieke onderzoeksinfrastructuur gebruikt worden die het mogelijk maakt om deze fenomenen in de geselecteerde producten op te volgen bij specifieke en constante zuurstofconcentraties en relatieve vochtigheden. De bekomen data zullen worden gebruikt om de degradatiefenomenen te modelleren als functie van deze variabelen. Deze modellen laten toe de optimale zuurstof- en waterdoorlaatbaarheden van verpakkingsmaterialen te definiëren als functie van de omgevingsfactoren en de gewenste houdbaarheid van het geselecteerde levensmiddel.