Project

Ab initio studie naar de reactiviteit van supramoleculaire structuren in zeolieten

Code
3E010007
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
  • Engineering and technology
    • Automotive engineering
Trefwoorden
heterogene katalyse ab initio MTO
 
Projectomschrijving

Dit project betreft een theoretische studie naar supramoleculaire structuren in zeolieten in het algemeen, met het methanol-to-olefin proces (MTO) als een specifieke toepassing. Enerzijds zal een toepassingsgericht luik de studie naar het reactie-mechanisme van MTO-conversie en verbeteringen ervan omvatten, en anderzijds zullen er parallel in een methodologisch luik nieuwe methoden ontwikkeld worden om dergelijk uitgebreide katalytische systemen accuraat te beschrijven.