Project

Phytophthora brassicae en aanverwante soorten in de winterteelt van volleveldsgroenten: belang, fylogenie, waardplantadaptatie en epidemiologie