Project

Versterking van het welzijnsbeleid in scholen: ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde beleidsinterventies

Code
110Z8921
Looptijd
01-04-2021 → 28-02-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Primary education
    • Secondary education
    • Mesolevel instructional sciences
    • Educational administration, management and leadership
Trefwoorden
welzijnsbeleid personeelsbeleid scholen
 
Projectomschrijving

Een goed en gericht welzijnsbeleid dat o.a. inzet op de psychosociale aspecten van het werk in scholen is noodzakelijk, maar schoolleiders en schoolbesturen hebben nood aan ondersteuning, zowel in de vorm van inzichten op theoretisch vlak als in de vorm van instrumenten of methoden om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan om zo’n beleid uit te stippelen én om te gebruiken in dat beleid. Het hoofddoel van voorliggend onderzoek is dan ook de inventarisatie en vertaling van bestaande instrumenten naar een gebruiksklaar en duurzaam instrumentarium i.f.v. welzijnsbeleid in Vlaamse basisscholen en secundaire scholen, als onderdeel van strategisch personeelsbeleid. Het verzamelen van inzichten in factoren die bijdragen tot stress en welbevinden, alsook het in kaart brengen van bestaande instrumenten, zien we als noodzakelijke bouwstenen voor dit hoofddoel en formuleren we dus als deelvragen.