Project

Ontwikkeling van een MALDI-TOF MS platform voor de discriminatie van stammen binnen bacteriesoorten met als doel versnelde resistentie-predictie en efficiënte preventie van nosocomiale transmissie.