Project

Identificatie van biomerkerkandidaten voor de predictie van therapeutische respons in psoriasis.

Code
3S020020
Looptijd
01-11-2020 → 08-05-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Dermatology
  • Proteins
  • Biomarker discovery
  • Molecular diagnostics
  • Inflammation
 
Projectomschrijving

Psoriasis is de meest frequente chronische huidziekte en belast zowel fysiek als mentaal de patiënt. De behandeling met biologics is gelukkig zeer effectief, maar wel kostelijk. Er bestaan verschillende biologics, maar richtlijnen om hiertussen te kiezen, ontbreken. Daarbij varieert de respons op biologics sterk, wat resulteert in een ‘trial-and-error’-aanpak. Er is dus een nood om respons voor de behandeling beter te voorspellen; welke zou leiden tot een optimale behandeling van psoriasis. We streven aldus naar voorspellende biomerker kandidaten om de meest effectieve biologic voor iedere patiënt te kiezen. Op basis van bloedstalen, zoeken we eiwit- en immuunprofielen die met de respons corresponderen. Hiervoor zullen we gebruik maken van proteomics en immunofenotypering (screening), op zoek naar een 'signatuur' die de beste respons per biologic voorspelt. Dit project zal worden uitgevoerd met een pro-en retrospectieve, longitudinale cohort studie inclusief controlegroep zonder medicatie. Het project laat toe om serologische of cellulaire biomerkerkandidaten te vinden, die de respons op behandeling voorspellen in patiënten met psoriasis op biologics. Op lange termijn wordt dit de precisie- en gepersonaliseerde dermatologie. Tevens worden er nieuwe industriële opportuniteiten zoals ‘companion diagnostics’ of nieuwe therapiedoelwitten gecreëerd.