Project

Ontwikkeling van stabiele gasdiffusielagen voor elektrochemische reductie van CO2