Project

Licht-geactiveerde zelf-gevormde nanostructuren voor een efficiënte en veilige productie van genetisch gewijzigde therapeutische immuuncellen

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Nanofabrication, growth and self assembly
  • Biomaterials
  • Nanomaterials
  • Cell engineering
  • Cellular therapy
 
Projectomschrijving

Immunotherapie met chimere antigenreceptor (CAR) cellen is een beloftevolle anti-kankertherapie waarbij een patiënt zijn immuuncellen genetisch gemodificeerd worden met CAR constructen, alsook met componenten om immuun-suppressieve mechanismen te onderdrukken. Het binnenbrengen van de relevante componenten in de immuuncellen wordt op heden gedaan met virale transducties of electroporatie. Deze hebben echter verscheidene nadelen, waaronder beperkte veiligheid, variabele uitkomst, hoge cytotoxiciteit en een gereduceerd therapeutisch potentieel. Fotoporatie daarentegen is een recente technologie die laserbelichting combineert met fotothermale nanopartikels om cellen op een veiliger en efficiënter te transfecteren. Echter, fotoporatie tot op heden nog onvoldoende performant om echt grote moleculen, zoals pDNA en mRNA, voldoende efficiënt binnen te brengen in cellen. Dit project heeft daarom tot doel om het transfecteren van T en NK cellen met dergelijke componenten te verbeteren aan de hand van licht-geactiveerde ‘nanobommetjes’ die een performanter alternatief vormen voor de traditionele fotothermale deeltjes. Verschillende types van nanobommetjes zullen gesynthetiseerd worden om vervolgens na te gaan hoe ze presteren in termen van transfectie-efficiëntie, toxiciteit, effect op de celhomeostase en therapeutisch potentieel van de cellen. De beste formulaties zullen verder geëvalueerd worden om CAR T en CAR NK cellen te produceren voor preklinische evaluatie in vivo.