Project

Fijnregelen van auto-induceerbare pathway-onafhankelijke dynamische schakelaars voor de optimalisatie van de microbiële productie van gedeeltelijk geacetyleerde chitooligosacchariden

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthetic biology
  • Engineering and technology
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
twee-fase fermentatie genetische dynamische regelaars chito-oligosacchariden
 
Projectomschrijving

Dankzij de groeiende vakgebieden van synthetische biologie, bio-informatica en systeembiologie, groeit het aantal toepassingen van industriële biotechnologie snel, wat bijdraagt tot de overgang naar een bio-economie. Bovendien zijn er new-to-nature producten gecommercialiseerd met behulp van industriële biotechnologie, wat het enorme potentieel ervan aantoont. De gedesignde synthetische pathways treden echter in competitie met het metabolisme en de nutriënten van de gastheer waardoor de productopbrengst wordt beperkt en de celgroei wordt beïnvloed. Daarom is het voordeliger om de expressie van de nieuwe, geïntroduceerde synthetische pathways uit te stellen of om competerende essentiële pathways op een zeker moment in de cultivatie te downreguleren, wat een zogenaamde tweefasige fermentatie oplevert. Dit kan mogelijk gemaakt worden door genetische circuits gebaseerd op autoinducer systemen, zoals quorum sensing (QS), die zorgen voor een zelfregulerende omschakeling van de pathway fluxes. Ondanks recente succesverhalen over QS-gebaseerde schakelaars is er nog steeds nood aan een geoptimaliseerd systeem dat de vorm van de output responscurve, het expressieniveau en de timing kan beïnvloeden. Dit geoptimaliseerde systeem zal gebruikt worden voor de microbiële productie van partieel gedeacetyleerde chitooligosacchariden (paCOS), als proof-of-concept. Deze paCOS moleculen worden populairder door hun talrijke toepassing in de gezondheidszorg, farmacie, veevoeder en voeding.