Project

Innovatieve aanpak tot het ontwerpen en synthetiseren van platinum-N-heterocyclische-carbeen hydrosilylatie prekatalysatoren.