Project

Atoomruilstrategieën voor de de novo synthese van N-heterocyclische verbindingen