Project

Een ontdekkings- en sleutelplatform voor lysines als een nieuwe klasse van antibiotica

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Infectious diseases
  • Engineering and technology
    • Biochemical engineering
    • Medical molecular engineering of nucleic acids and proteins
    • Biocatalysis and enzyme technology
 
Projectomschrijving

De opkomende en toenemende verspreiding van antibioticumresistentie en het nooit eerder voorgekomen gebrek aan nieuw ontdekte antibiotica leidt in toenemende mate tot steeds minder therapeutische opties. Het ooit succesvolle Waksman platform voor de ontdekking van nieuwe antibiotica levert niet meer de gewenste moleculen op. Lysines of bacteriofaag-gecodeerde peptidoglycaanhydrolases zijn een nieuwe en alternatieve klasse van antibiotica. Ze zijn algemeen heel specifiek tot op het niveau van een bacterieel species en hebben dus een smalspectrumwerking. Gezien de overvloed aan fagen, kan in principe een lysine gevonden worden tegen elke bacterie. Bovendien biedt de modulaire samenstelling van lysines heel wat mogelijkheden om d.m.v. combinatoriële uitwisseling van de domeinen waaruit lysines bestaan, de antibacteriële eigenschappen te verbeteren. Voor het eerst werd voor een lysine een superieure werking aangetoond in een klinische fase II test en de Breakthrough Therapy designation werd recent toegekend door de FDA. De doelstelling van mijn doctoraatsonderzoek is het ontwikkelen van een performant ontdekkings- en sleutelplatform voor nieuwe lysine-gebaseerde antibiotica d.m.v. druppel-gebaseerde functionele metagenomica en gerichte evolutie met VersaTile technologie. Op deze wijze trachten we het veelbelovende en klinisch aangetoonde potentieel van lysines als een breed toepasbare klasse van antibiotica te versterken en te verbreden.