Project

Kationisch goud-gekatalyseerde cyclisaties voor de bereiding van complexe azaheterocyclische verbindingen.

Code
3E004915
Looptijd
01-10-2015 → 31-12-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
Trefwoorden
azaheterocyclisch katalyse homogeen liganden vinylideen goud enyn cyclisatie
 
Projectomschrijving

Kationische homogene Au(I)-katalysatoren zullen worden geëvalueerd in de synthese van een aantal complexe N-houdende cyclische verbindingen. In een eerste luik zullen 1,n-enyn cyclisaties worden bestudeerd, zowel intra- als intermoleculair, waarbij nucleofiele aanval van een N-atoom centraal staat. In een tweede luik zal aandacht worden geschonken aan de reactie van in situ gevormde Au-vinylidenen met N-nucleofielen.