Project

ontketenen van valorisatiepotentiaal in lignine door opeenvolgende milde soda extractie, gemengd metaaloxide gekatalyseerde hydrogenolyse en 2D chromatografie.