Project

ontketenen van valorisatiepotentiaal in lignine door opeenvolgende milde soda extractie, gemengd metaaloxide gekatalyseerde hydrogenolyse en 2D chromatografie.

Code
3S016520
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical separation and detection techniques
  • Engineering and technology
    • Heterogeneous catalysis
    • Materials synthesis
Trefwoorden
Lignine depolymerisatie
 
Projectomschrijving

Wegens de bezorgdheid omtrent het milieu en de menselijke impact erop, werd binnen de chemische technologie de focus gelegd op het vervangen van fossiele grondstoffen met duurzame alternatieven. Lignine, een polymeerachtige structuur die samen met cellulose de celwanden vormt bij houtachtige planten en is opgebouwd uit gefunctionaliseerde aromatische eenheden, kreeg bijgevolg veel aandacht als interessante potentiële grondstof voor de chemische industrie. Momenteel worden reeds grote afvalstromen aan lignine geproduceerd binnen industriën gefocust op polysacchariden zoals de houtindustrie en bio-ethanol producerende bioraffinaderijen. Echter, ten gevolge van de zware extractiecondities, zijn deze lignines van lage kwaliteit en wordt valorisatie d.m.v. depolymerisatie gehinderd. Bijgevolg worden deze technische lignines momenteel bijna integraal verbrand als laagwaardige brandstof. Daartegenover zouden de gefunctionaliseerde aromatische componenten na ligninedepolymerisatie geschikt zijn voor de vervanging van bulkchemicaliën zoals fenol. Daarom tracht dit project de kloof te overbruggen tussen de technische lignines en hun potentiële applicaties in de polymeerindustrie door het effect van een milde soda extractie op de ligninestructuur en daaropvolgende depolymerisatie te bestuderen. Miscanthus x giganteus is gekozen als snel groeiende, makkelijk te extraheren grassoort. Daarenboven wordt het project verder ondersteund door de ontwikkeling van innovatieve analysemethoden.