Project

Het ontrafelen van de anti-diarree effecten van zinc op Paneth cel niveau.

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Gastro-enterology
    • Inorganic elements and compounds
    • Inflammation
 
Projectomschrijving

Diarree veroorzaakt zowel in dieren als in mensen grote sociaal-economische problemen. Zink (Zn), een voedsel- en voederadditief, heeft een duidelijk beschermend effect tegen diarree. Zo wordt Zn gebruikt als een effectieve behandeling tegen speendiarree (PWD) in biggen, vaak veroorzaakt door enterotoxigenische E. coli (ETEC). Echter door milieuproblemen wordt het gebruik van Zn verbannen vanaf 2022. Om een effectief alternatief te vinden voor Zn moet eerst zijn werkingsmechanisme ontrafeld worden. Mijn onderzoekslabo heeft een nieuw mechanisme gevonden, gebaseerd op een TNF model in muizen. Hierbij ligt de focus op Paneth cellen (PCs), die de epitheellaag in de crypten van de dunne darm vormen. Deze cellen gaan door TNF celdood ondergaan, wat leidt tot een verhoogde permeabiliteit en instroming van bacteriën in o.a. de milt. Dit kan sepsis veroorzaken. Om het precieze effect van TNF en Zn te onderzoeken, moeten PCs eerst geïsoleerd worden via FACS. Hun genoomwijde genexpressie kan dan bestudeerd worden en PCs kunnen gecultiveerd worden om de in vitro effecten van TNF en Zn na te gaan. Daarnaast zal ik ook een muismodel voor PWD ontwikkelen, gebruikmakende van ETEC. Aan de hand van dit muismodel kan dan PC celdood, permeabiliteit, TNF, het hitte-labiele toxine van ETEC en Zn onderzocht worden. Met dit project hoop ik om nieuwe mogelijkheden te bieden voor de behandeling van diarree, waaronder speendiarree, wat een groot economisch probleem is in gebieden zoals Vlaanderen.