Project

Implementeren van actinobacteria als een op maat gemaakte biocontrole tool tegen Fusarium graminearum en zijn mycotoxinen in tarwe

Code
3S011520
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Community ecology
  • Ecotoxicology
  • Phytopathology
  • Plant ecology
  • Plant immunology
 
Projectomschrijving

Onze onderzoekshypothese stelt dat de huidige methodes om nieuwe werkzame biocontrole stammen te selecteren tegen plant pathogene schimmels fundamenteel fout zijn. Deze methodes zijn vaak gebaseerd op in vitro interacties tussen schimmel en biocontrole organisme op artificiële media. In dit project zullen we de biocontrole activiteit van een selectie aan actinobacteriestammen testen op hun activiteit tegen F. graminearum, de ziekteverwekker van aarfusarium in tarwe. F. graminearum veroorzaakt opbrengstverliezen en daarnaast vormen mycotoxinen een gevaar voor mens en dier. Deze selectie van stammen werd bekomen via een innovatieve screening waarbij de actinobacteriën werden getest op relevante ecologische niches zoals tarwe bladeren, stoppel en aren. Deze set aan actinobacteriën zullen gericht worden ingezet op kritische punten van de levenscyclus van F. graminearum (vegetatieve groei, sporulatie, mycotoxine productie). De onderliggende mechanismen van deze interactie zullen onderzocht worden. Kennis over deze mechanismen zal ons toelaten om de algemene implementatie van deze actinobacteriën als geïntegreerde biocontrole strategie te exploreren. Tenslotte zal de impact van deze actinobacteriën op de residerende microbiota en andere pathogenen van tarwe worden onderzocht in het veld via mesocosms.