Project

Gerichte afbraak van eiwitten betrokken bij neuroblastoma met bivalente liganden.

Looptijd
01-11-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Cancer therapy
  • Compound screening
  • Drug discovery and development not elsewhere classified
  • Medicinal chemistry
  • Small molecules
 
Projectomschrijving

Recente innovaties in het gebied van gerichte eiwit afbraak via manipulatie van het ubiquitine-proteasoomsysteem openen nieuwe therapeutische mogelijkheden voor aandoeningen die moeilijk kunnen behandeld worden met klassieke inhibitoren. In dit project beogen we nieuwe bivalente liganden te synthetiseren en deze te evalueren/optimaliseren voor de post-translationele afbraak van eiwitten betrokken bij neuroblastoma. Om de kans te maximaliseren om PROTAC hits te ontdekken, zal gebruikt gemaakt worden van onze toolbox met uiteenlopende en veelzijdige PROTAC reagentia die vlot kunnen geconjungeerd worden met een klein ligand voor het af te breken doelwit. Een academische samenwerking werd opgezet die toegang verleent tot actuele cellulaire en in vivo modellen voor neuroblastoma, die onontbeerlijk zijn voor de evaluatie en optimalisatie van de PROTACs.